Moxy Velvet Pot Holder - Dusty Pink
$55.00

Moxy Velvet Pot Holder - Dusty Pink

• Soft Velvet pot holder • Can also be used as storage • Size – 44 x 38cm