Moxy Velvet Pot Holder - Navy
$55.00

Moxy Velvet Pot Holder - Navy

• Soft Velvet pot holder • Can also be used as storage • Size – 21 x 19cm